Galerie Witteveen
Expositie van het werk van Hans Ittmann

Inleiding bij de opening door zijn vriend Teun Renes, dd. 25 april 1990 :

Hij studeerde aanvankelijk rechten om te zijner tijd het notariskantoor van zijn vader over te nemen. Na zijn laatste tentamen te hebben afgelegd kwam hij thuis en deelde zijn moeder, die altijd werd aangesproken met DE MA, mede, tot haar verbazing, dat hij niet van plan was het kantoor van zijn vader te gaan runnen, doch zich met beeldende kunst te gaan bezig houden. Thuis werd hem dan ook voor ogen gehouden dat hij als kunstenaar in de toekomst weinig geld zou kunnen verdienen. Zijn antwoord hierop was:” Flip heeft zoveel geld verdiend, daar zal ik in de toekomst ook nog wel van kunnen leven”. En dat was ook zo.
Ik ga niet in op de activiteiten in de periode van de LIGA NIEUW BEELDEN. Een belangrijk werk over deze periode is het boek” EEN NIEUWE SYNTHESE VAN 1945 TOT 1960 ”.

Ik zal proberen een schets van hem te maken en bij benadering zijn persoonlijkheid te belichten.
Een kleine man die scherp kon analyseren en in het debat een geduchte tegenstander was, maar in wezen een klein hartje had. Als hij door had met hypocriete figuren te maken te hebben dan was hij meedogenloos en grof. In zo’n situatie werd mij de vraag gesteld ” wat is dit voor een ordinaire vent ?”. Bij velen stuitte dit op onbegrip. De tragiek van zijn kunstenaarsschap was dat een aantal collega’s hem niet konden volgen. Wellicht heeft hierbij zijn intellectuele achtergrond een rol gespeeld.
Hij was een scheppend mens met een veelzijdigheid die hem dikwijls door anderen werd verweten.
Zijn antwoord hierop was: ” En wat deed Picasso dan zijn hele leven ”? Hierbij zal afgunst en vooral zijn financiële onafhankelijkheid een rol hebben gespeeld.

Bij het tekenen naar model was het net of er een stoommachine werkte en vaak stond het schuim op zijn mond. De ene na de anderen tekening kwam onder zijn handen vandaan. De mede-modeltekenaars raakten hiervan buiten adem en riepen hem dan dikwijls toe:” Hans niet zo snel wij kunnen het niet bijhouden”.
Dit was vooral bij het punt dat hij een andere stand van het model wilde hebben.[Ittmann betaalde zowel de huur van de groepsruimte als het model]. Een man die het eerst in de gaten had wat voor een kunstenaar Hans was, is de nog levende architect Sietze Dijkstra, wonende te Emmen. Deze heeft ervoor gezorgd dat in deze gemeente vele opdrachten zijn gerealiseerd.
Kort voor zijn dood heeft hij in opdracht van Emmen nog 5 grote keramieken, (levensgroot) gemaakt.
Helaas heeft hij de laatste keramiek niet helemaal of kunnen maken. Deze is voltooid door zijn leermeester in de beeldhouwkunst Cephas Stauthamer.
Het is dan ook de moeite waard eens een kijkje te gaan nemen in de gemeente Emmen
.
Zoals een ander op reizen dia’s maakte, vervaardigde Hans schetsen. Naar aanleiding van deze schetsen vertelde hij wat hij en zijn Truitje hadden beleefd. Hun laatste grote reis was naar Ceylon.
Was hij blijven leven dan waren zij daar gaan wonen. Echter het mocht niet zo zijn.
De vrouw nam in zijn leven een belangrijke plaats in.
Vooral een mooie vrouw benaderde hij met enige charmante opmerkingen en kon niet nalaten haar even aan te raken, maar dit gebeurde niet op een vervelende manier. Het was dan ook verbazingwekkend te zien dat degene die dit overkwam zich in de hemel voelde geprezen.
Een ander zou zeker een klap in zijn gezicht hebben gekregen.

De tentoonstelling in Apeldoorn van de onbekende figuratieve periode van Ittmann geeft dan ook een duidelijk beeld van deze kant van zijn leven.
In galerie Witteveen worden werken van zijn hand getoond waarmee een ander beeld van zijn leven wordt belicht.
In deze periode, de tweede wereldoorlog is net achter de rug, werd gebroken met verouderde normen en ook speelde de ontdekking van nieuwe materialen mee om tot een andere manier van uitdrukking te komen. Hij wierp zich op de abstracte schilderkunst en vormgeving.
De laatste periode ( in 1972 is hij overleden ) begon hij langzamerhand weer figuratieve elementen toe te voegen in zijn werken, maar duidelijk anders ‘dan in zijn begin periode.
Hiermede is de tentoonstelling geopend en ik hoop dat deze presentatie er toe zal leiden tot een grotere naamsbekendheid van Hans Ittmann.
Teun Renes.