De vijf zintuigen door Hans Ittmann
Het Scheperziekenhuis te Emmen
Foto Gouwenaar
In Emmen heeft restaurateur Renske Dooijes uit Amsterdam (Foto: Centrum Beeldende Kunst Emmen) afgelopen week het kunstwerk de Vijf zintuigen van Hans Ittmann (1914 - 1972) gerestaureerd. De werken waren bij het verplaatsen naar de opslag tijdens de verbouwing van het Scheperziekenhuis beschadigd geraakt.   De beeldengroep heeft sinds 1996 een prominente plaats in de centrale hal van het ziekenhuis in Emmen.


BRON:
De vijf zintuigen door Hans Ittmann - het Scheperziekenhuis te Emmen

In Emmen heeft restaurateur Renske Dooijes uit Amsterdam (Foto: Centrum Beeldende Kunst Emmen) het kunstwerk de Vijf zintuigen van Hans Ittmann (1914 - 1972) gerestaureerd. De werken waren bij het verplaatsen naar de opslag tijdens de verbouwing van het Scheperziekenhuis beschadigd geraakt.   De beeldengroep heeft sinds 1996 een prominente plaats in de centrale hal van het ziekenhuis in Emmen.

Beeldengroep ‘De Vijf Zintuigen’ herplaatst

Iedereen die wel eens het Scheperziekenhuis bezoekt kent de keramische beelden van kunstenaar Hans Ittmann (1914-1972).
Sinds 1996 heeft de beeldengroep een prominente plaats in de centrale hal van het Scheperziekenhuis.
Gedurende de recente verbouwing van het ziekenhuis hebben de beelden tijdelijk inopslag gestaan. Afgelopen zomer zijn de keramische beeldenweer in de hal geplaatst, waar ze onder publieke belangstellinguitvoerig zijn schoongemaakt en gerestaureerd. Recentelijk zijnde beelden weer op een sokkel geplaatst en zijn weer in alleglorie te bewonderen
.
Bruggebouw
De keramische beelden die de vijf zintuigen verbeelden zijn oorspronkelijkgemaakt voor het bruggebouw van het gemeentehuis.
Voordat alle vijf beelden waren gerealiseerd, overleed de kunstenaar.
De beelden werden door een collega-kunstenaar, Steven Stauthamer, afgemaakt en werden in 1973 geplaatst. Omdat het bruggebouw zich in de loop der jaren ontwikkelde tot permanente expositieruimte werd besloten de vijf keramische beelden van Hans Ittmann uit het Bruggebouw
te verwijderen.
Bij het zoeken naar een passende nieuwe locatie, was een voorwaarde dat het een openbaar toegankelijke plaats moest
zijn en waar de betekenis van de beelden (de vijf zintuigen) ook werkelijk van betekenis zou zijn.
Omdat zowel de gemeente Emmen als de kunstcommissie van het Scheperziekenhuis enthousiast waren overplaatsing in het Scheperziekenhuis is in 1996 gekozen voor deze plek.
Het Scheperziekenhuis heeft de beeldengroep in permanente bruikleenvan de gemeente Emmen.

Bron